Systematic A/S
Grails vidensnetværk For at forbedre viden og brugen af Grails med Groovy som sprog, startede jeg et vidensnetværk for projekt kollegaer og andre kollegaer ved Systematic.
Toubro Fodbold Fitness
Fodboldfitness og Ungeklubben En fælles hjemmeside for Toubro Fodbold Fitness og Unge klubben Toubro under foreningen Toubro fodboldfitness og fritid.

Hjemmesiden er til information om klubberne og hvad der sker i dem, træningstider, klub emner eller aftener. Udvalgte personer har mulighed for at oprette kalender emner og events.

Følgende teknologier er brugt:
  • PHP, CodeIgniter framework
  • MySql
  • HTML, CSS, JavaScript, JQuery
IHA - Ingeniør Højskolen i Århus
Mobildating. Afgangsprojekt.

Projektet er bygget op omkring en dating service, hvor brugerne finder hinanden ved hjælp af deres mobiltelefoner, inden for afgrænsede områder og sender en SMS til en server, der udfører et match mellem profilerne.

I projektets start er der udført en foranalyse med risikoanalyse og forretningsanalyse, hvor der er afklaret hvilke platforme som kunne benyttes, J2ME og Symbian, og om produktet var rentabelt og brugbart.
Projektet indeholdte UML Ropes, C++ kode til Symbian platform, PHP sider og MySQL database til matchmaking og webinterface samt Java ME.
Kanalvælger med spectrumanalysator. 6. semester.

Microprocessorfag med embedded C kode, projektet er udarbejdet på en ATMEL MEGA16L 8 bits processor.

Kanalvælgeren gør det muligt at vælge mellem 8 kanaler vha. taster. På et display er det muligt at få vist og navngive en kanal med 16 karakterer. Ved afspilning vises lydkilden på en spektrumanalysator med 16 båndsfrekvensspektrum og 9 niveauer pr. bånd.

Projektet omhandlede ANSI C, håndtering af microprocessorens periferi, samt benyttelse af FFT på en 8 bits platform.
Adgangskontrolsystem. 2. semester.

Håndteringen af kortaflæser fra en stander, med HDLC som
kommunikationsprotokol. Brugerhåndtering, logning af brugeraktivitet samt en grafisk administrationsapplikation.

Projektet indeholdte C++ applikationen og HDLC protocol.
Grundfos A/S - softwareafd.
Motorstyringssystem til flere platforme Konvertering, opbygning og vedligeholdelse af motorstyringssystem til forskellige microprocessorplatforme.

Projektet skulle generalisere motorstyringssystemet, så det kunne genbruges og via konfiguration, benyttes til den ønskede processorplatform. Funktionalitet skulle ligeledes kunne vælges til og fra, for at kunne opbygge det ønskede system til en pumpe.

Projektet indeholdte, ANSI C, struktureret analyse og design, struktureret test og accepttest. 8 og 32bits processorer.
Logning af data. Datalogning på 32 bits microprocessor og eeprom.
Logning af performance, tilstanden af driften på pumper som kunne udtages af pc-applikationer og serviceapparater.

Projektets oprindelsesgrundlag var at indsamle data på pumper der er aktive, ude ved kunder og projekter. Disse data skulle så danne grund for udvidelse og forbedringer i kommende versioner af pumper, for bedre at kunne specialisere pumper til den enkelte kunde.

Projektet indeholdte ANSI C, eeprom håndtering, 32 bits microprocessor.
1A-Biler.dk
Bil-liste opdatering. 1A Biler ApS - Egå.

Opdateringsapplikationen giver bilsælgerne mulighed for at indtaste nye biler, redigere eksisterende biler, slette solgte biler og opdatere listen på deres hjemmeside. Der er også mulighed for at udskrive lister samt udskrive salgsopstillinger.

Projektet har gennem forskellige versioner, fået indbygget funktionaliteter som sælger-koder, billedehåndtering fra kamera, samt backup. Udviklingen er forløbet i tæt samarbejde med firmaet, for at findes frem til den ønskede brugergrænseflade og firmaet har trinvist godkendt udvidelser.

Projektet indeholdte Visual Basic applikation, billede/fil håndtering, udskrivning, backup og brugergrænseflade, med brugerfejlhåndtering.
Hjemmesideløsning for Bilfirmaet 1A Biler 1A Biler ApS - Egå.

En total internetløsning, til erstatning af ovenstående projekt, samt en forbedring af eksisterende hjemmeside.

(Bil-liste opdatering) er blevet afløst af en internetløsning samhørende med hjemmeside, med samme specifikationer og krav, projektet er udvidet med mere funktionalitet som er passende til en internetløsning og
tilhørende hjemmeside.

Projektet er udarbejdet sammen med firmaet, som løbende har godkendt løsningerne og forbedringer på en testplatform, inden projektet er overdraget som et turn-key projekt.

Projektet indeholdte PHP og MySQL, udskrivning via PDF dokumenter, statistik af besøgende og de enkelte bilers fremvisning, billedemanipulering.


Log ind