Uddannelse
2002 - 2005 Ingeniørhøjskolen Århus, IKT diplomingeniør, en bred softwareingeniør uddannelse med kompetencer indenfor:
 • Database udvikling
 • Objekt orienteret udvikling i C++, C# og Java
 • Embedded udvikling på microprocessorplatform i C
 • Hjemmeside design, (X)HTML, CSS, JavaScript, DHTML og XML, samt programmeringssprog som PHP, ASP, ASPX, JSP, Servlets
 • Projektarbejde, med semesterprojekter i de første 4 semestre
Eksamenspapir på Diplomingeniøruddannelsen
2000 Visual Basic 6.0 for begyndere, enkeltfag på IT-administratoruddannelsen, Århus Købmandsskole.
1998 - 1999 Århus Tekniske Skole, Elektroniktekniker.
Eksamenspapir på Elektronikteknikeruddannelsen
1995 - 1997 Ingeniørhøjskolen Århus, Elektronikingeniør, uddannelse ikke færdiggjort.
1992 - 1995 HTX, Århus Tekniske Skole.
Eksamenspapir på Højere Teknisk Eksamen
1982 - 1992 Folkeskole, Vorrevangskolen i Århus.
Kurser
2011 Javascript Fundamentales ved Trifork.

Beskrivelse:
En solid forståelse af JavaScript er kernen i denne første del af kurset. Vi dækker JavaScript som programmeringssprog med fokus på, hvordan det adskiller sig fra traditionelle objekt orienterede sprog som Java og C#. Vi sikrer en dyb forståelse af vigtige begreber som fx højere-ordens funktioner, closures, prototype-baseret nedarvning og execution contexts.

Derudover giver vi en introduktion til W3C standarderne om document object model (DOM) og kigger på nogle af de problemstillinger, der gør sig gældende her (fx mangler i specifikationen og browserforskelligheder). Der gives også en introduktion til Ajax-programmering.
2002 Person og teamudviklingKursus i forståelse for ens egne styrker og svagheder i teamarbejde. Forbedre ens evner som teamplayer.
2001 OO grundlæggende begreber og modellering med UML, Teknologisk Institut Taastrup.
2000 Stort PC-kørekort, European Computer Driving Licence Advanced, Skanderborg-Odder Handelsskole.
 • IKT anvendelse.
 • Styresystemer og dataudveksling.
 • Videregående tekstbehandling, Word.
 • Videregående regneark, MS Excel.
 • Videregående database, MS Access.
 • DTP og hjemmeside design, MS Publisher og MS FrontPage.
 • Netværk og datakommunikation.
2000 Medarbejderens personlige ressourcer, Bjerringbro AMU.
2000 IAR visualSTATE workshop, IAR Systems A/S Århus.


Log ind