Programmerings kompetencer
C# Udvikling af applikationer og systemer ved Baader.

Udvikling af klienter og back end services.
 • MS SQL database
 • LINQ
 • NuGet packages
Tidligere ved Systematic:
 • Datasets
 • NHibernate
 • WCF
 • Windows Forms
Dapper Orm Anvendt ved produkter hos Baader. Bruger det i nuværende projekter.
Graph# Anvendt ved produkter hos Baader. Bruger det i nuværende projekter.
MS SQL database Anvendt ved produkter hos Baader og tidligere i forskellige projekter ved Systematic.
OxyPlot Anvendt ved produkter hos Baader. Bruger det i nuværende projekter.
SignalR Anvendt ved produkter ved Baader. Bruger det i nuværende projekter.
WPF Udvikling af klienter til monitorering/kontrol systemer og ERP systemer. Bruges i nuværende projekter ved Baader.
Tidligere programmerings kompetencer
(X)HTML, CSS og JavaScript Anvendt i forbindelse med forskellige projekter ved Systematic, egen site, projekter i studiet og afgangsprojektet samt www.1a-biler.dk og www.s88.dk.

Bruger det i nuværende projekter til hjemme brug.

HTML:
 • HTML4
 • XHTML
 • HTML5
CSS:
 • CSS 2.1
 • CSS 3
Frameworks:
 • jQuery and UI
 • Ext JS and UI
 • JSON
MySQL Anvendt det i forbindelse med egen hjemmeside www.thers-net.dk, www.1a-biler.dk, projekter i studiet og afgangsprojektet. Bruger det i nuværende projekter til hjemme brug.
PHP 4 & 5 Anvendt det i forbindelse med egen hjemmeside, www.1a-biler.dk, projekter i studiet og afgangsprojektet. Bruger det i nuværende projekter til hjemme brug.

Udvikling i PHP5 med klasser, modeller og patterns.Har benyttet frameworks som CodeIgniter og egne MVC til opbygning af siderne.
WAMP Bruger det som udviklings server, til hjemmeside projekter www.thers-net.dk, tidligere www.toubrofodboldfitness.dk og www.1a-biler.dk. Bruges i nuværende projekter til hjemme brug.
XML, XSD og WSDL Anvendt på forskellige projekter ved Systematic. bruger det i nuværende projekter.
ASPX Anvendt på flere projekter ved Systematic. Sidst anvendt 2011.
C# .Net dataset .Net dataset i C#, sat op i mod MS database og datafiler. Sidst anvendt 2009.
IIS 5 og 6 Anvendt ved forskellige projekter ved Systematic. Sidst anvendt 2011. HTTPS/HTTP, Webservice, ASP/ASPX.
Grails Anvendt på EHP projektet ved Systematic som framework til portalen. Sidst anvendt 2013.

Startede et vidensnetværk ved Systematic for at højne viden omkring Grails og Groovy i projektet og Systematic.
Groovy Anvendt på EHP projektet ved Systematic som sprog til portalen. Sidst anvendt 2013.
Java 2 Platform, SE & ME Fulgt fag med J2SE og har benyttet J2ME i forbindelse med afgangsprojekt. Sidst anvendt 2005.
Java 6 Anvendt på EHP projektet ved Systematic som sprog til backend systemet. Sidst anvendt 2013.
Java EE Anvendt på projeket EHP ved Systematic. Sidst anvendt 2013.
WebLogic Anvendt på EHP projektet ved Systematic. Sidst anvendt 2013.
Embedded (ANSI) C Anvendt på Grundfos A/S og på studiet. Sidst anvendt 2004.
Visual Basic 6.0 Udviklet applikation i samarbejde med bilfirmaet 1A Biler ApS, til administration af bil-lister, udskrivning af lister og salgsopstillinger. Anvendt sidst 2004.
Udviklings og design kompetencer
Cross Browser development Gennem udvikling af hjemmesider for Systematic og private projekter, har jeg brugt cross browser development for at sikre, at siderne kan ses korrekt i forskellige browsere.
Domain Driven Design Nedbrydning funktionalitet og kode efter DDD.
Anvendt i projekter hos Baader
Feature driven development Udvikling med features og stories, opdeling og nedbrydning af et projekt.

Udvikling af stories med Scrum i dagligdagen. Anvendt i projekter hos BAADER og Systematic.
Genbrug af kode Tænker altid over om det kan bruges mere end en gang og tilpasser koden efter dette. Benyttet i forbindelse med udvikling af embedded og objekt-orienteret kode.
MVVM Udvikling af WPF klienter, Bruges ved projekter hos Baader.
Projektarbejde Anvendt hos BAADER, Systematic, Grundfos A/S og på studiet, samarbejdet i grupper fra 2 til 45 personer.
Scrum Daglige scrum møder, planlægning og estimering ved BAADER og Systematic.
Struktureret analyse og design Anvendt på studiet og Grundfos A/S, hovedsageligt i forbindelse med embedded projekter.
Ukrainske outsourcing kollegaer Gennem flere projekter i Systematic har jeg samarbejdet med kollegaer fra et Ukrainsk outsourcing firma. De har deltaget i projekter på lige fod med os andre her fra DK og jeg har haft engelsk som naturligt kommunikationsmiddel.
UML udvikling med ROPES Anvendt i forbindelse med studiet på flere projekter.
IT kompetencer
Browser Daglig brug af browsere Chrome, Firefox og Internet Explorer, til udvikling af hjemmesider og crossbrowser sikring.

Benytter Chrome, Firefox og IE som udviklingsværtøjer i forbindelse med webside udvikling.
Dreamweaver MX 2004 ver. 7. Udvikling af hjemmesider, (X)HTML og PHP. Sidst anvendt 2005, benytter nu Notepad++ i stedet.
Eclipse Udvikling af Java og Grails systemer ved Systematic og java applikationer i forbindelse med studiet. Sidst anvendt 2013.
GIMP 2 Behandling af billeder til hjemmesider. Har brugt det i forskellige projekter til hjemmesider.
Incscape Brugt til at lave ikoner til forskellige klienter.
Jasc Paint Shop Pro 7 og 8 Oprette og rediger billeder til hjemmesider i forbindelse med studiet, til egen hjemmeside og andre hjemmesider. Benytter nu mest GIMP.
Jira Anvender det som planlægnings- og daglig scrum-værktøj ved BAADER og Systematic.
MS Office frem til 2013 Bruger det i det daglige. Har gennemført det store kørekort for MS Office 2000.
MS Visio frem til 2013 Anvendt ved Systematic, på studiet og Grundfos A/S.
MS Windows frem til Windows 10 Bruger i det daglige.
Text Editors Bruger og har brugt følgende produkter:
 • Notepad++
 • Ultraedit
Total Commander Bruger det i dagligdagen.
Visual Studie .Net Anvendt i forskellige projekter ved BAADER og Systematic, på studiet og til hjemmebrug.

Bruger det i nuværende projekter. Har benyttet flere versioner frem til nu.
Svagstrøm, elektronik og teknik
Håndtering af hardware Praktisk kendskab, har ingen problemer med at sætte systemer sammen, ved teststande og andet.
Lodning og montage Praktisk kendskab til lodning af forskellige komponenter, montage på print og læsning af diagramtegninger.
Måling og verificering Bruger, har som følge af uddannelsen som elektroniktekniker arbejdet med microprocessor periferi og kendskab til måling og fejlfinding på hardware.
Sprog
Dansk Modersmål
Engelsk Tale, højt niveau.
Skrift, højt niveau.
Teknisk, højt niveau.

Bruger det til udenlandske kunder og dokumentation ved BAADER.

Brugte daglige engelsk som kommunikation i skrift og tale med Ukrainske outsourcing kollegaer ved Systematic.


Log ind