Mjølner Informatics A/S
2016 - nu Software Developer

TouchGFX Designer, WPF, .Net, C#
2016 jul. - 2016 okt Ekstern Software udvikler Konsulent - Danske Commodities

Teknologier:
 • C#
 • .Net
 • MS Sql
 • Entity Framework
 • EasynetQ
 • Castle.Winsor
 • Log4Net
 • NUnit
 • GIT
 • WPF
 • Caliburn.Micro
 • Windows.Services
 • Rebus
 • Allegro Commodity Management
2016 apr. - 2016 jul. Software udvikler - TouchGFX Designer

Teknologier:
 • C#
 • WPF
BAADER Logistix A/S
2013 - 2016 Softwareudvikler.

Kontrol/monitoreringssystemer og ERP systemer til fiske- og kyllingeindustrien.

Fabriks system til kontrol af produkt flow og live monitorering af produkt status.

Planlægningsværktøj for den daglig produktion, live opdateringer holdt op imod den aktuelle produktion.

Teknologier:
 • C#
 • WPF
 • MsSql, Entity og Dapper
 • SignalR
 • Graph#
 • OxyPlot
 • MVVM
 • Unit test (XUnit og NUnit)
 • DDD - Domain Driven Design
 • Feature dreven udvikling
  • Afklaring og estimering
  • Feature nedbrydning
 • Scrum
  • Agil projekt forløb med BLX produkter og kunde specifikke produkter
Produkterne er bygget som produkter, som kan konfigureres efter kundernes ønsker og behov eller bygget specifikt til en kundens behov.
Systematic A/S
2011 - 2013 Systemudvikler på EHP - Digitalt Ejendomshandel for E-Nettet.dk

Digitalisering af Ejendomshandelsprocessen, mellem ejendomsmægler, banker, køber, sælger og juridisk involverede.

Følgende teknologier er brugt på projektet:
 • Java 6
  • Webservices
  • JAXB
  • Java EE
 • Grails
 • Groovy
 • Maven - som bygge miljø
 • WebLogic (application Server
 • Feature dreven udvikling
  • Feature description documents
  • Afklaring og estimering
  • Planlægning
 • Scrum
  • Agil projekt forløb med kunden
Projektet er opbygget fra grunden og bygger på eksisterende services fra E-Nettets produkter så som eFPI (elektroniske Fælles Processer og Infrastruktur). Indeholder et backend system og bruger portal til understøttelse af forretningsmetoderne.
2011 - 2011 Systemudvikler på DIADEM (DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel) for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

DIADEM er et opslagsservice, hvor brugeren kan bestille en rapport over en specifik ejendom. Rapporten opbygges af data fra 30-50 kilder.
Følgende teknologier er brugt på projektet:
 • C#
  • Webservices
  • NHibernate
  • Unit test (NUnit og RhinoMock)
 • IIS6
  • ASPX
  • WCF
 • JavaScript
  • JQuery
 • MS SQL Server 2008
 • CruiseControl.net buildserver
 • Scrum
 • Feature driven development
Projektet er opbygget fra grunden og indeholder et backend system og en administrationsportal.
2009 - 2011 Systemudvikler på JobNet.dk for Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Jobnet.dk er et samlet system for jobsøgende og arbejdsgivere i hele landet.

Følgende teknologier er brugt på projektet:
 • C#
  • ASP.Net
  • NUnit
 • Feature dreven udvikling
  • Feature description documents
  • Afklaring og estimering
  • Planlægning
 • Scrum
  • Agil projekt forløb med kundeinvolvering
Projektet var en gennemgribende opdatering af Jobnets portal og brugergrænseflader.
2007 - 2009 Systemudvikler på produkter for Dansk Landbrugsrådgivningscenter.

KVK - Ko-vækrtøjskassen, foderstyring og planlægningsapplikation for kvægbesætninger.

Følgende teknologier er brugt i systemet:
 • C#
 • MS SQL
 • Fit Test
 • RinoMock Unit test
Projektet var et videreudviklingsprojekt, med tilføjelse af nye moduler til eksisterende applikationer og vedligehold på eksisterende moduler.
2006 - 2007 Systemudvikler på system for Realkreditnettet (nu E-Nettet).

Realkreditnettet systemet er aftaler for at realkreditinstitutter, banker og ejendomsmæglere kan udveksle oplysninger om lån, valutakurser osv.

Følgende teknologier er brugt i systemet:
 • C++, C#
 • Oracel database, PLSQL
 • Websphere MQ, webservice, windows service
 • BizTalk 2006 og Rules Engine
Da jeg kom på projeketet var det i vedligeholdelsesfasen, og fra kunden var det fejlrettelser og udvidelses- og ændrings-ønsker.
Bording Data A/S
2006 - 2006 Konfiguration af deres AXT system i XML.

AXT systemet er et ESB system, bygget af Bording Data, til brug af fx. en faktura fra et regnskabssystem til kundens regnskabssystem eller bestilling af nye ordrer mellem virksomheder. Konfigureringen af udvekslingsaftaler er salgsparameteren.
we-serve-you ApS - wsy.dk
2005 - 2006 Internet site designer ved we-serve-you ApS.

Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider. Opdatering af eksisterende sites, med fælles backend og konfigurationssystem.

Følgende teknologier er brugt i forskellige projekter:
 • PHP
 • MySql
 • HTML, CSS, JavaScript
Grundfos A/S
2000 - 2002 Softwareingeniør ved Grundfos A/S - Softwareafdelingen.
 • Udvikling af embedded systemer til 8 og 32 bit processorer.
 • RTOS, udvidelse af eksisterende kode.
 • Logning af data.
 • Porterer 8bits platform til 32bits platform.
 • Struktureret analyse og design.
I de 2½ år jeg arbejdede i Grundfos A/S - Softwareafdeling, har jeg
hovedsaligt beskæftiget mig med embedded systemer.

Det første halve år arbejdede jeg i et 2 mandsprojekt, hvor der skulle opbygges ny viden om en 32bits processor.

De følgende 1½ år bestod arbejdet af konvertering af eksisterende 8bits kode til 32bits processorplatformen, hvor koden skulle være platformuafhængigt til begge platforme, samt design og implementering af ny funktionalitet i et 10 mandsprojekt.

Det sidste ½ år af min ansættelse på Grundfos A/S, var jeg medlem af en
komponentgruppe, hvis formål var at gøre specifik kode til komponenter,
brugbar på forskellige platforme og genbrugelig i flere projekter.
Egå Biler
2007 - 2008 Egå biler er det tidligere 1A Biler.

Webmaster, vedligehold af hjemmesiden www.Egaabiler.dk.

Følgende teknologier er brugt:
 • PHP
 • MySql
 • HTML, CSS, JavaScript
1A Biler
1999 - 2007 Systemadministrator for 1A Biler ApS.

Vedligeholdelse af PC udstyr.

Opbygning og vedligeholdelse af program til opdatering af salgslister på hjemmeside og udskrivning af disse til kunder for 1A Biler ApS.

Webmaster for 1A Biler ApS, vedligeholdelse af hjemmesiden www.1a-biler.dk.

Følgende teknologier er brugt:
 • PHP
 • MySql
 • HTML, CSS, JavaScript
 • Visual basic
S88 - Ukrudtsbekæmpelsesfirma
1999 - 2005 Webmaster for S88 ApS - Ukrudtsbekæmpelsesfirma, vedligeholdelse af
hjemmesiden www.s88.dk.

Følgende teknologier er brugt:
 • PHP
 • MySql
 • HTML, CSS
Eltwin Electronics
1997 - 1998 Erhvervspraktikant ved Eltwin Electronics A/S.

Sluttest af ventilationsstyringer, montage, samling og pakning af ventilationsstyringer.

Som led i uddannelsen som elektroniktekniker, var jeg 1 år i erhvervspraktik ved Eltwin Electronics A/S, hvor arbejdet bestod i montage, samling, test og kvalitetskontrol af ventilationsstyringer.

Derudover indgik jeg i et pilotprojekt sammen med en fastansat medarbejder, som omhandlede indførelse af ventilationsstyring i produktionen.
Bi-erhverv
2003 - 2003 Arbejdsmand/lagerarbejder ved Dansk Supermarked Højlager, klargøring af kolonial og tørvarer til forsendelse.
1999 - 1999 Arbejdsmand ved Eltwin Electronics, montage af ventilationsstyringer.
1993 - 1996 Viceværtmedhjælper, rengøring af ejendomme i Aarhus midtby.


Log ind