Aarhus Business College
2008 - Uddannelsessekretær ved Århus Købmandsskole/Aarhus Business College
 • Ansvarlig for uddannelserne EUD for Studenter samt GF1 og GF2 på EUD og EUX Business, alt administrativt lige fra optagelse til eksamensbeviser
 • Årselevindberetninger og eksamensindberetninger til Ministeriet
 • Administration af Statens Uddannelsesstøtte
 • Tværgående koordinering af læringsforløbet Unge og privatøkonomi
 • Diverse ad hoc opgaver for uddannelseschefen
 • Kasserapporter
 • Ny opgave på vej - tværgående koordinering af Unge og innovation.
COK Midtjylland
2003 - 2007 Koordinator hos Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Midtjylland, tidligere Østjylland.
 • Etablering af COK, Østjylland, var med fra start!
 • Administration af Kommunomuddannelsen
 • Daglig kontaktperson til Danmarks Forvaltningshøjskole, herunder koordinering af lokaler og praktisk afvikling af eksamner.

 • Administrative opgaver vedrørende:
  • Kursusadministration (KL- og COK - kurser samt PUF-uddannelserne)
  • COK Lederskole
  • Rekvirerede udviklings- og kursusaktiviteter
  • Konferencer
  • Fakturering og bogføring
  • Diverse ad hoc opgaver
Langagerskolen, Århus Amt
2002 - 2003 Midlertidig stilling på Langagerskolen, Århus Amt.
 • Elevadministration.
 • Sekretær for skoleinspektøren.
 • Tilrettelæggelse af konferencer for eleverne og kurser iøvrigt.
Løn- og Personaleafdelingen, Århus Amt
2001 - 2002 Barselsvikariat i Løn- og Personaleafdelingen, Århus Amt.
 • Sekretær for Personalechef Henning Feirup.
 • Sekretær i Løn- og Personaleafdelingens Lokal MEDudvalg.
 • Koordinering af dagsordenspunkter til Direktionen og Økonomiudvalget.
 • Udarbejdelse af dagsordener til interne ledermøder.
 • Øvrig kontakt til ledergruppen i Løn- og Personaleafdelingen.
 • Chefløn (beregninger, oprettelse af regneark og skrivning af breve).
 • Tjenestemandskonverteringer.
 • Diverse ad hoc opgaver.
Uddannelsesafdelingen, Århus Amt
1999 - 2001 Længerevarende vikariat i Uddannelsesafdelingen, Århus Amt
 • Administration af Århus Amts MEDkurser, herunder opbygning af administrativ struktur (udfærdigelse af aftaleskema, rådighedsoversigt over undervisere, aftalesystem og statistik over afholdte/bestilte kurser). Udfærdigelse af kursustilbud og brochure (også layout).
 • Total kursusadministration dvs. oprettelse i kursusdatabase, hyre undervisere, finde lokaler, bestille forplejning, udsende kvitteringsbreve og deltagerbreve, klargøring af materiale og kursusbeviser, service ifm. kurset, udsendelse af regninger.
 • Sekretær for MEDnetværket.
 • Sekretær for 2 organisationskonsulenter.
 • Betaling af Uddannelsesafdelingens regninger i Navigator, kontakt til leverandører mv.
 • Diverse ad hoc opgaver såsom administration af kurser for Århus Amts BST, medansvarlig på "Syntesekonferencen" afholdt september 2001.
Amtsråds- og Udvalgssekretariatet, Århus Amt
1999 - 1999 Vikariat i Amtsråds- og Udvalgssekretariatet, Århus Amt.
 • Sekretær for kontorchefen
 • Udfærdigelse af dagsordener til Sygehusudvalget, herunder udlægning på internettet.
 • Praktisk tilrettelæggelse af møder, rejser m.m.
 • Telefonisk vejledning af borgere.
 • Opfølgning af administrative systemer.
 • Diverse ad hoc opgaver.
Bi-erhverv
1992 - 2003 Sommerjob i Tivoli Friheden, ekspedient ved et spisested
 • Publikumsbetjening.
 • Koordinering af vagtplaner.
 • Kasseoptælling.
 • Madlavning.
 • Renholdelse af faciliteter.


Log ind